Colours of Sepsis
  •   Těžká sepse
  •   Sestry v intenzivní péči
  •   Pediatrické sympozium
  •   Den mladých intenzivistů
Colours of Sepsis

Postgraduální přednášky

Přednáška na vysoké úrovni, prezentující "State of The Art" dané problematiky. Následuje diskuze.

Praktické workshopy

K dispozici je několik praktických workshopů, některé zdarma, přihlaste se včas.

Setkání s experty

Jedná se o diskusi dvou odborníků, vyměňujících si názory mezi sebou i s posluchači.

Pro-Con diskuse

Oba z oponentů přednesou 10 min prezentaci na obranu svých názorů, moderovaná diskuze.

Výukové lekce

Přednášející se zabývá teoretickými a především praktickými aspekty řešení dané problematiky.

Intenzivní medicína

Základy pro int. medicínu. Monotematicky zaměřený blok 9 přednášek. Délka jedné přednášky je 20 min.

Panelová diskuse

Každý účastník panelu předstí svůj názor na danou problematiku. Následuje všeobecná diskuse.

Sekce posterů

Postery jsou zaměřeny na pozorování, léčebné zkušenosti, zajímavé kasuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí.

Colours of Sepsis 2019
Colours of Sepsis 2019
Colours of Sepsis 2019

 

Novinky a aktuality Sepse

Memoriál Petra Gašparce

Memoriál Petra Gašparce

Na 21st Colours of Sepsis nebude chybět tradiční

Registrace zahájena

Registrace zahájena

Registrace Colours of Sepsis 2019 je zahájená.

Další z předkongresových aktivit 21st Colours of Sepsis je kurz EPALS, který proběhne ve dnech 27. - 28. ledna 2019

Další z předkongresových aktivit 21st Colours of Sepsis je kurz EPALS, který proběhne ve dnech 27. - 28. ledna 2019

Kurz EPALS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady (ERC, European Resuscitation Council) a je určen všem zdravotnickým profesionálům, u kterých lze předpokládat, že se mohou podílet na zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30-60 minutách (novorozence, kojence, většího dítěte), ať již v nemocnici nebo v rámci přednemocniční péče.

Den mladých intenzivistů

Den mladých intenzivistů

Tak, tady je první z před-kongresových aktivit pro 21. Colours of Sepsis. Věřím, že „DEN MLADÝCH INTENZIVISTŮ“ začne psát na Colours podobně úspěšnou historií, jako „PG kurz sester intenzivní péči“, či sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“.


Colours of Sepsis v číslech


přednášejících

Přednášejí odborníci ve svých oborech z celého světa.


účastníků

Každoročně přijede na kurz do Ostravy přes tisíc lidí.


ročníků

Kurz Sepse má bohatou historii. Pořádáme ho již 21. let


přednášek

Ve 4 dnech desítky odborných přednášek a workshopů.

* statistika roku 2018

Partneři Colours of Sepsis 2018

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis