Colours of Sepsis

Informace o 20. ročníku Colours of Sepsis Ostrava 2018

20. ročník Colours of Sepsis

Termín konání Colours of Sepsis

30. ledna – 2. února 2018

Místo konání Colours of Sepsis

 • Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

 • Těžká sepse
 • 5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (30.- 31. leden 2018)
 • 15. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (30.- 31. leden 2018)

Pod záštitou

 • Ostravské univerzity v Ostravě
 • Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakultní nemocnice v Ostravě
 • České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
 • Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzívnej medicíny
 • České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP
 • České internistické společnosti ČLS JEP
 • České pediatrické společnosti ČLS JEP
 • Slovenskej pediatrickej spoločnosti
 • České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
 • České společnosti bezkrevní medicíny
 • České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof
 • České imunologické společnosti
 • České společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
 • České hematologické společnosti ČLS JEP
 • Výukového pracoviště intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě
 • České resuscitační rady
 • Slovenskej resuscitačnej rady
 • Společnosti pro porty a permanentní katétry
 • Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
 • České asociace sester
 • Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
 • Česko-Slovenského fóra pro sepsi
 • Česká kardiologická společnost

Vědecký výbor Colours of Sepsis

 • Prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. (Ostrava)
 • Prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., MBA (Praha)
 • Prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., FCCM (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
 • Prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. (Olomouc)
 • Prof. MUDr. J. Beneš, CSc. (Praha)
 • Prof. MUDr. M. Matějovič., Ph.D., (Plzeň)
 • Prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D. (Brno)
 • Doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D. (Ostrava)
 • Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc. (Bratislava)
 • Doc. MUDr. J. Firment, Ph.D. (Košice)
 • MUDr. J. Koutun, CSc., (Bratislava)
 • MUDr. T. Zaoral, Ph.D., (Ostrava)
 • MUDr. J. Maňák, Ph.D., (Hradec Králové)
 • MUDr. I. Satinský, Ph.D. (Havířov)
 • MUDr. P. Hon (Ostrava)
 • MUDr. R. Kula, CSc. (Ostrava)
 • Organizační zajišténí odborného programu

  • prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., Ostrava
  • prof. MUDr. A. Jabor, CSc., Praha
  • prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D., Olomouc
  • prof. MUDr. J. Beneš, CSc., Praha
  • prof. MUDr. V. Šrámek, Ph.D., Brno
  • prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., Plzeň
  • doc. MUDr. I. Čundrle, CSc., Brno
  • doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., Praha
  • doc. MUDr. P. Těšínský, Praha
  • doc. MUDr. P. Štourač, Ph.D., Brno
  • doc. MUDr. J. Bělohlávek, Ph.D., Praha
  • doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D., Ostrava
  • doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., Bratislava
  • doc. MUDr. J. Firment, Ph.D., Košice
  • doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D., Zlín
  • doc. MUDr. M. Oliverius, Ph.D., Praha
  • MUDr. O. Klementová, Olomouc
  • MUDr. Š. Trenkler, Ph.D., Košice
  • MUDr. J. Maňák, Ph.D., Hradec Králové
  • MUDr. D. Seidlová, Ph.D., Brno
  • MUDr. I. Satinský, Ph.D., Havířov
  • MUDr. E. Havel, Ph.D., Hradec Králové
  • MUDr. F. Novák, Ph.D., Praha
  • MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., Praha
  • MUDr. J. Franeková, Ph.D., Praha
  • MUDr. V. Špatenková, Ph.D., Liberec
  • MUDr. F. Burša, Ph.D., Ostrava
  • MUDr. J. Šeblová, Ph.D., Kladno
  • MUDr. M. Šenkyřík Brno
  • MUDr. P. Pavlík Brno
  • MUDr. V. Adámková, Praha
  • MUDr. I. Zýková, Liberec
  • MUDr. A. Truhlář, Hradec Králové
  • MUDr. V. Maňásek, Nový Jičín
  • MUDr. B. Stibor, Baden bei Wien, Austria
  • MUDr. P. Hon, Ostrava
  • MUDr. P. Folwarczny Ostrava
  • MUDr. J. Gumulec, Ostrava
  • MUDr. J. Jahoda, Ostrava
  • MUDr. J. Bílek, Ostrava
  • MUDr. J. Neiser, Ostrava
  • MUDr. P. Sklienka, Ostrava
  • MUDr. T. Zaoral, Ph.D., Ostrava
  • PhDr. R. Zoubková, Ostrava
  • MUDr. R. Kula, CSc., Ostrava

  VIP řečníci

  • Mervyn Singer (London, UK)
  • Jan Wernerman (Stockholm, Sweden)
  • Gerard Clarke (Cork, Ireland)
  • Malgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warsaw, Poland)
  • Armin Kalenka (Heppenheim, Germany)
  • David Linton (Jerusalem, Israel)
  • Finn Radtke (Nastved, Denmark)
  • Urban Fläring (Stockholm, Sweden)
  • Carolien Raats (Antwerpen, Belgium)
  • Karen Ruts (Antwerpen, Belgium)
  • Miriam Tilschner (Baden bei Wien, Austria)
  • Bianca Leoni (Baden bei Wien, Austria)
  • Sylwia Krzemińska, (Wroclav, Poland)
  • Adriana Borodzicz, (Wroclav, Poland)
  • Marta Arendarczyk (Wroclav, Poland)
  • Péter Kanizsai (Budapest, Hungary)
  • János Fazakas (Budapest, Hungary)
  • Alois Philipp (Regensburg, Germany)

  Organizační koordinátor Colours of Sepsis

  • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
  • Klinika dětského lékařství FN Ostrava
  • SANOPHARM CZ s.r.o.

  Aktivity v průběhu Colours of Sepsis

  Postgraduální přednáška

  Přednáška na vysoké úrovni, prezentující "State of The Art" dané problematiky. Neměla by být omezena jen na prezentaci vlastních studií, nebo názorů přednášejícího. Délka přednášky je 15 minut. Po ukončení následuje pětiminutový prostor pro diskusi. Diskuse je vedená z předsednictví k dané přednášce, nebo k danému bloku přednášek.

  Setkání s experty

  Jedná se o diskusi dvou odborníků, vyměňujících si názory mezi sebou i s posluchači. K prezentaci názorů lze použít krátkou PC-projekci (5–10 min). Důraz se klade na diskusi. Časový prostor pro aktivitu "Setkání s experty" je 45 min. Moderátor není přítomen.

  Pro-Con diskuse

  Oba z oponentů přednesou desetiminutovou prezentaci na obranu svých názorů na danou problematiku. Následuje všeobecná diskuse vedená moderátorem. Časový prostor pro aktivitu "Pro-Con diskuse" je 45 min.

  Výuková lekce

  Přednášející se zabývá teoretickými a především praktickými aspekty řešení dané problematiky. Prezentace má provokovat k diskusi. Pro názornost je vhodné použít kasuistiky. Časový prostor pro aktivitu "Výuková lekce" je 45 min. Moderátor není přítomen.

  Základy pro intenzivní medicínu

  Monotematicky zaměřený blok 9 přednášek. Přednášející se podrobně zabývají patofyziologii, její klinickou aplikací a moderují diskusi. Délka jedné přednášky je 20 min.

  Panelová diskuse

  Na úvod vyzve moderátor každého účastníka panelu, aby představil svůj názor (2–3 min) na danou problematiku. Potom následuje všeobecná diskuse za účasti posluchačů. Projekce se nepoužívá. Časový prostor aktivitu "Panelová diskuse" je 30 min. Předmětem panelové diskuse může být postgraduální přednáška, která panelové diskusi předchází. Její délka nepřesahuje 45 minut.

  Sekce posterů

  Tématicky jsou postery zaměřeny zejména na pozorování, léčebné zkušenosti,nebo zajímavé kasuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí. První autor prezentuje zjištěné výsledky u posteru, formou 5-ti minutového komentáře za účasti odborné komise a auditoria. Postery jsou instalovány v celém průběhu kurzu.


    Colours of Sepsis

  Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

    Kontakt

  Zvětšit mapu

     
      www.sepseostrava.cz
        facebook.com/sepseostrava

  Colour of Sepsis