Colours of Sepsis

Kurzy na Colours of Sepsis

Upoutávky na kurzy


Základy pro intenzivní medicínu

Kurz je věnován periresuscitační péči a program pochází z dílny olomouckého a zlínského pracoviště pod taktovkou MUDr. O. Klemetové, Ph.D. a Doc. MUDr. T. Gabrhelíka, Ph.D.
POZOR: Kurz začíná již v uterý 30.ledna 2018 ráno!

Základy klinické mikrobiologie pro intenzivisty

Kurz je zaměřen na problematiku ATB stewardshipu v intenzivní medicíně a program sestavila MUDr. V. Adámková ve spolupráci s prof. MUDr. M. Kolářem, Ph.D.

Základy nutriční podpory u kriticky nemocných

Kurz je věnován dynamickému pohledu na nutriční podporu u kriticky nemocných s příznačným názvem „Od inzultu po švihadlo“. Tvůrcem programu je Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., se svými spolupracovníky.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis