Colours of Sepsis

William C. Shoemaker Novinka

Úvod / Novinky / William C. Shoemaker
William C. Shoemaker

Mimořádné okamžiky na 19th Colours of Sepsis. Letos v březnu, ve věku 93 let zemřel William C. Shoemaker. Byl spoluzakladatelem americké The Society of Critical Care Medicine a prvním editorem dnes tak prestižního časopisu této společnosti.

Společně s Peterem Safarem a Max Harry Weilem jsou považování za nejvýznamnější postavy historie intenzivní medicíny. Neúnavný badatel, skvělý učitel, vynikající řečník a také autor nespočetného množství odborných příspěvků, zejména v oblasti perioperační hemodynamické optimalizace u „high-risk sugery patiens“. Jeho teorie hemodynamické adaptace v perioperačním období, po traumatu, či u septických stavů, termíny jako „oxygen debt“, „supranormal DO2 nad VO2“, nebo „VO2/DO2 relationship“, téměř na 30 let úplně ovládly intenzivní medicínu. Byl to také kouzelný a charizmatický člověk, kterému právem patří naše vzpomínka a memoriálová přednáška na Colours of Sepsis. Srdečně Vás všechny zveme a nezapomeňte si poznamenat do diáře - Čtvrtek, 9. února 2017, sál Saphire, „MEMORIÁLOVÁ PŘEDNÁŠKA - William C. Shoemaker“

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis