Colours of Sepsis

Je Česká republika zralá pro věcnou debatu o eutanazii? Novinka

Úvod / Novinky / Je Česká republika zralá pro věcnou debatu o eutanazii?
Je Česká republika zralá pro věcnou debatu o eutanazii?

Mimořádné okamžiky na 19th Colours of Sepsis. Začátkem června 2016 obdrželi představitelé České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně návrh Zákona o důstojné smrti, který předložil senátor Jiří Zlatuška. Reakce lékařské obce byla vesměs odmítavá. Není divu – lékaři se měli vyjádřit v šibeničním termínu jednoho týdne k textu, na nějž nebyli připraveni.

Nicméně: V posledních desetiletích se zásadním způsobem mění medicína a společnost a ruku v ruce i věková struktura obyvatel a způsob stonání. Před 100 lety se stonalo krátce a umíralo rychle, nyní se stoná dlouze a umírá pomalu. Kontext pohledu na umírání se tím pádem mění též, mění se i role utrpení v naší výrazně hedonisticky nasměrované společnosti. Eutanazie je chtě nechtě častěji diskutovaným problémem ve velké části tzv. západního světa. A část západního světa, byť zatím zdaleka ne většinová, již dospěla v debatách k určitému bodu, a v některých státech překročila pomyslnou čáru. Otázkou je, zda jsme u nás myšlenkově dozráli natolik, že můžeme vést věcnou debatu o dříve tabuizovaném tématu. Domnívám se, že ano, a že by debata měla být vedena ve věcném tónu jak v odborné veřejnosti , tak následně v seriózně poučené laické veřejnosti.
Rádi bychom k odborné diskusi přispěli na vysoce multidisciplinárním fóru, kterým kongres Colours of Sepsi v Ostravě bezesporu je. Dovolili jsme si pozvat navrhovatele Zákona o důstojné smrti prof. Zlatušku a významné představitele zainteresovaných medicínských oborů, práva, etiky a filosofie, kterým tato problematika leží na srdci.
Uslyšíte jejich názory na problematiku důstojného umírání a budete se moci zapojit do diskuse s nejpovolanějšími.
Srdečně vás zveme!

Za organizační tým Pavel Ševčík

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis