Colours of Sepsis

Výsledky ankety nejlepší přednáška Novinka

Úvod / Novinky / Výsledky ankety nejlepší přednáška
Výsledky ankety nejlepší přednáška

5. PG kurz sester v intenzivní péči – výsledky ankety nejlepší přednáška

1. místo - Bazální stimulace v praxi - Mgr. E.Lapčíková, H. Boďová

2. místo - Vliv techniky ošetřování okolí místa zavedení  - Mgr. K. Hašová, PhDr. R. Zoubková, PhDr. A. Vilímková,K. Horáková

- Fyzioterapie u pacientů na oddělení ARO - G. Zadražilová

3. místo -  Zkušenosti z Belgie -  Bc. A. Václavíková, Bc. J. Nábělková, Bc. L. Rychlá, Bc. V. Ryplová

-   Léčba kritických popálenin v dětském věku - Bc. O. Rýznarová, Bc. K. Kubečková

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis