Colours of Sepsis

Historie Colours of Sepsis Archiv

Historie Colours

Všeobecné informace

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Organizačně-technickému zajištění akce se od roku 2005 věnuje fy SANOPHARM CZ. Díky webmastru Petru Fismolovi jsou informace o akci stabilní součástí webových stránek Colours of Sepsis a webových stránek Česko-Slovenského fóra pro sepsi.

Místo konání Colours of Sepsis

Prvních pět ročníků akce se konalo v prostorách Fakultní nemocnice v Ostravě. Šestý a sedmý ročník se konal v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Osmý až čtrnáctý ročník se konal v prostorách hotelu Clarion v Ostravě. Jubilejní, 15. ročník akce se konal v prostorách Nové auly, VŠB-TU Ostrava. 16. až 19. ročník Colours se konal opět v prostorách hotelu Clarion v Ostravě

Historie Colours of Sepsis

Odborná akce, známá před tím pod názvem PG kurz Sepse a MODS, byla poprvé organizována v roce 1999. Zúčastnilo se jí sedmnáct posluchačů a odeznělo celkem deset přednášek. V průběhu dalších osmnácti let se akce zúčastnilo celkem 9991 registrovaných účastníků. Přednášejícími na Colours jsou vesměs známi odborníci, zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty. Od roku 2000 se akce účastní i přednášející a posluchači ze Slovenské republiky a od roku 2004 také špičkoví představitelé světové intenzivní medicíny. V roce 2003 bylo na půdě pátého ročníku PG kurzu Sepse a MODS kurzu založeno Česko-Slovenské fórum pro sepsi (dále CSFS) s oficiální deklarací svého připojení k Barcelonské výzvě – dokumentu, kterým byla zahájená The Surviving Sepsis Campaign. Také na půdě kurzu byla v roce 2005 přednesena Výzva CSFS adresována České lékařské společnosti JEP a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign – snížit úmrtnost na těžkou sepsi o 25%. V roce 2013 byl PG kurz Sepse a MODS přejmenován na Colours of Sepsis. Od roku 2003 je součástí této akce sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči a od roku 2014 také Postgraduální kurz sester v intenzivní péči. V průběhu let 2002 až 2016 vycházel z akce sborník přednášek na DVD nosiči, který byl každoročně obohacen o zvukový záznam většiny prezentací. Od roku 2017 je součástí webové stránky Colours  on-line sborník s plánem postupně publikovat všechny aktivity této akce.

Počet přednášejících

RokCelkemZ toho SR
199990
200080
200180
2002155
20033112
20045216
20055617
20068614
200710224
200810717
200912918
201012017
201111619
201212511
201313113
201414318
201520640
201624847
201726338

Počet účastníků celkem

RokCelkemZemě EU
1999170
2000191
2001214
20025014
20038434
2004246103
200525284
200631570
200738298
2008457110
2009465117 (4)
2010468116
2011451132
201246698
201347291
2014635114
20151077178
20161331195
20171629222

Podpora Colours of Sepsis

19. ročník Colours of Sepsis podporovali

V. I. P. Partneři

 • Fresenius Kabi s.r.o.
 • Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o

Generální partner

 • B. Braun Medical s.r.o.

Hlavní partneři

 • Aspen Europe GmbH
 • BAXTER CZECH s.r.o.
 • CSL Behring s.r.o.
 • Pfizer, spol. s r.o.

Partneři

 • Astellas Pharma s.r.o.
 • Merck Sharp & Dohme s.r.o.
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Novo Nordisk s.r.o.
 • Nutricia a.s.

Vystavovatelé

 • Alexion Pharma Czech s.r.o.
 • Alere s.r.o.
 • A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 • ASQA a.s.
 • Baxalta Czech s.r.o.
 • Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
 • BIOMEDICA ČS, s.r.o.
 • DAHLHAUSEN CZ spol. s r.o.
 • Dräger Medical s.r.o.
 • Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
 • Ever Neuro Pharma, GmbH
 • GRIFOLS s.r.o.
 • CHEIRÓN a.s.
 • Chiesi CZ s.r.o.
 • Chirana Medical, a.s.
 • IMEDEX s.r.o.
 • Intersurgical, s.r.o.
 • LINET spol. s r.o.
 • MEDESA s.r.o.
 • MEDIFINE a.s.
 • MEDIFORM, spol. s r.o.
 • medisap s.r.o.
 • MediSyner s.r.o.
 • Medsol, s.r.o.
 • Medtronic Czechia s.r.o.
 • MR Diagnostic s.r.o.
 • Octapharma CZ s.r.o.
 • Orion Pharma s.r.o.
 • POLYMED medical CZ, a.s.
 • PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
 • ROCHE s.r.o.
 • Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
 • S&T Plus s.r.o.
 • Teleflex Medical s.r.o.
 • Thermofisher
 • TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o.
 • 3M Česko spol. s r.o.
 • Unomed spol. s r.o.
 • Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú.
 • VBM – lékařská technika, spol. s r.o.
 • Werfen Czech s.r.o.

Mediální partneři


 


 

Za podporu patří všem firmám poděkování.

Plány do budoucna

Dvacátý ročník Colours of Sepsis si zachová postgraduální charakter. Aktivity v průběhu akce budou tradičně obsahovat „Postgraduální přednášky“, "Pro-Con diskuse", "Setkání s experty", "Výukové lekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů", "Firemní symposia", „Workshopy“ a bloky přednášek s názvy "Základy pro intenzivní medicínu", „Základy nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů“ a „Základy klinické mikrobiologie pro intenzivisty“. Součástí akce bude 15. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ a „ 5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči“. Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Také se předpokládá bohatá účast zahraničních přednášejících, zejména s řad odborníků, kteří se podílí na národních edukačních programech o sepsi a multiorgánovém selhání. Městem konání bude tradičně Ostrava. Místem konání bude tradičně Clarion Congress Hotel Ostrava. Termín konání je stanoven na 30. leden - 2. únor 2018. Organizačně-technické zajištění kurzu poskytne tradičně fa SANOPHARM CZ.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis