Colours of Sepsis

15. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ Pediatrické sympozium

Pediatrické sympozium

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

Příští rok oslavíme výročí 20 let od doby, kdy se z původně postgraduálního kurzu „Sepse“ v Ostravě stal v průběhu času významný celostátní kongres, který spojuje sestry i lékaře se zájmem o dětskou i dospělou intenzivní péči.

A příští rok to bude také 15 let od doby, kdy se součástí tohoto kongresu staly také „Aktuality v dětské intenzivní péči“. Dovolte mi tedy jménem organizačního výboru, abych vás co nejsrdečněji pozval na jubilejní XV.sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se uskuteční ve dnech 29.1. – 31.1.2018 v rámci „Colours of Sepsis 2018“ v Hotelu Clarion v Ostravě.

 


Na příští rok jsme pro vás v rámci „Aktualit v dětské intenzivní péči“ připravili „WORKSHOPY“, které budou probíhat již v pondělí, to je 29. ledna 2018. Od 30. do 31. ledna pak budou probíhat přednášky domácích a zahraničních kolegů. Kromě vyžádaných přednášek chceme i příští rok poskytnout prostor pro vaši aktivní účast. Snažili jsme se i tentokrát vybrat témata, která by vás zaujala, přinesla vám něco nového. Nově budeme přijímat postery do dětské sekce.

Hlavní témata

Hlavním tématem opět bude sepse v dětském věku, dále se můžete těšit na nové doporučení pro refrakterní septický šok u dětí, nová antibiotika, zda je lze použít u dětí v sepsi, nové doporučení v UPV u dětí, novinky v AKI u dětí, endokrinologii v dětské intenzivní péči, doporučení pro diagnostiku a léčbu ŽOK u dětí, farmakologický management rizikových psychiatrických pacientů, diagnostiku nových drog, paliativní péči. I příští rok budou panelové diskuze na téma bolusové podání tekutin v dětské sepsi a užití vazoaktivních a inotropních látek v dětské sepsi. Do programu jsme také přidali některé dětské studie a doporučení, které jsou dle našeho názoru zásadní a neměly by nám uniknout. Součástí programu bude také blok dětské anestezie, který je nedílnou součástí kontinuity dětské intenzivní péče. Opět bude zařazen již 4.ročník „Memoriál P.Gašparce“. Stejně jako každý rok, tak i v příštím roce chceme dát velkou pozornost kazuistikám.

Workshopy

Zařadili jsme pro vás 3 WORKSHOPY, které budou dne 29.ledna 2018. Maximální počet míst je letos omezen na 18 účastníků. Účast je zpoplatněna symbolickou částkou 200 Kč na každý WORKSHOP.

  • Záludnosti dětských arytmií
  • European pediatric life support (EPALS): vybraná témata
  • Pediatrický ultrazvukový kurz v intenzivní péči pro středně pokročilé

Aktivní účast

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na tyto adresy:

Šablonu pro tvorbu abstrakt najdete v sekci ke stažení.

Termín přihlášek k aktivní účasti je do 20.12.2017. O přijetí budete zpětně informování včetně toho, zda je váš příspěvek přijat mezi přednášky anebo do sekce POSTERŮ. Rozhodnutí je výhradně na organizačním výboru kongresu.


Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových osobních kontaktů.

Jménem organizačního výboru sympozia XV. Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a příští rok na shledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis