Colours of Sepsis

15. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ Pediatrické sympozium

Pediatrické sympozium

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

Příští rok oslavíme výročí 20 let od doby, kdy se z původně postgraduálního kurzu „Sepse“ v Ostravě v „undergroundu“(opravdu to bylo v podzemí) stal v průběhu času významný celostátní kongres, který je svým rozsahem v naší malé zemi ojedinělý. A příští rok to bude také 15let od doby, kdy se jeho nedílnou součástí staly „Aktuality v dětské intenzivní péči“. Dovolte mi tedy jménem organizačního výboru, abych vás co nejsrdečněji pozval na jubilejní XV. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se uskuteční ve dnech 30.1. – 31.1.2018 v rámci „Colours of Sepsis 2018“ v Hotelu Clarion v Ostravě. Minisympozium bude i tentokrát zahrnovat nejen vyžádané přednášky domácích a zahraničních kolegů, ale opět chceme poskytnout prostor pro vaši aktivní účast. Snažili jsme se i tentokrát vybrat témata, která by vás zaujala, přinesla vám něco nového. Nově jsme zařadili blok dětské anestezie, protože si myslíme, že je velmi často nedílnou součástí dětské intenzivní péče. Přemýšleli jsme také o vašich podnětech a připomínkách a můžete se rovněž těšit na workshopy. Opět bude zařazen již 4.ročník „ Memoriál P. Gašparce“. Stejně jako každý rok, tak i v příštím roce chceme dát velkou pozornost kazuistikám, nově budeme přijímat postery do dětské sekce.

 


Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových osobních kontaktů.

Upřesnění témat a odkazy k aktivní účasti budou zveřejněny na webu v průběhu září 2017

Jménem organizačního výboru sympozia XV. Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a příští rok na shledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis