Colours of Sepsis

15. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ Pediatrické sympozium

Pediatrické sympozium

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

jménem organizačního výboru bych vás rád opět co nejsrdečněji pozval již na XVI.sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se uskuteční ve dnech 28.1. – 30.1.2019 v rámci „Colours of sepsis 2019“ v Hotelu Clarion v Ostravě.

Na příští rok jsme po domluvě s Českou resuscitační radou (ČRR) na úvod „Colours of sepsis“ zařadili certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady (European Resuscitation Council - ERC) pro zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30 – 60minutách tzv. European pediatric advanced life support - EPALS. Tento kurz se uskuteční již od 27. do 28.1.2019 (Ne-Po) v Hotelu Clarion a bude tak předcházet „Colours of sepsis“. O tento kurz byl již od prvních minut po potvrzení termínu a ještě před oficiálním zveřejněním enormní zájem a bohužel je již zcela obsazen. Bližší informace najdete také na stránkách ČRR.

 


Workshopy

Po letošním příznivém ohlasu „WORKSHOPŮ“ v nich budeme pokračovat i příští rok a opět budou probíhat od pondělí, to je od 28. do 29.ledna 2018. Od 29. do 30. ledna pak budou probíhat přednášky domácích a zahraničních kolegů. Kromě vyžádaných přednášek chceme i příští rok poskytnout prostor pro vaši aktivní účast. Snažili jsme se i tentokrát vybrat témata, která by vás zaujala, přinesla vám něco nového. I příští rok budeme přijímat postery do dětské sekce.

Připravujeme pro vás 3 WORKSHOPY, které budou probíhat dne 28.ledna 2018. Maximální počet míst je omezen. Účast bude zpoplatněna částkou 750KČ na každý WORKSHOP. Plánujeme 3 workshopy: záludnosti dětských arytmií, ultrazvukový kurz pro kriticky nemocné děti a eliminační metody u dětí.

Hlavní témata

Hlavním tématem opět bude sepse v dětském věku: balíček opatření u sepse v první hodině a pro -con diskuze k protokolizované terapii, panelová diskuze na téma: sepse a multiorgánové selhání u dětí, stewardship antibiotické terapie u sepse v dětské intenzivní péči. Z dalších témat je to pak blok s diskuzí: KPR u dětí, novorozenců - ROSC po více než 20 min je vždy Pyrrhovým vítězstvím ? V dalším bloku se zamyslíme nad Ketaminem, zdali využíváme po více než 50ti letech jeho potenciál od přednemocniční péče, přes intenzivní péči až po anestezii u dětí, možnosti sedace a analgetizace, a zdali známe jeho nové indikace ?

Součástí programu bude také blok dětské anestezie, která bude věnována novorozeneckému období. Opět bude zařazen „Memoriál P.Gašparce“, který bude věnován rekapitulaci doporučení pro ŽOK u dětí po roce a také se pokusíme zjistit, jak užíváme antikoagulancia v dětské intenzivní péči nejen v ČR a zdali máme pro to data. A stejně jako každý rok, tak i v příštím roce chceme dát velkou pozornost kazuistikám.

Podrobnosti a detaily budou uvedeny v předběžné programu do konce listopadu 2018

Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně inspirací ke změně stereotypů, příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových osobních kontaktů.

Aktivní účast

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na tyto adresy:

Termín přihlášek k aktivní účasti je do 31.12.2018.. O přijetí budete zpětně informování včetně toho, zda je váš příspěvek přijat mezi přednášky anebo do sekce POSTERŮ. Rozhodnutí je výhradně na organizačním výboru kongresu.


Jménem organizačního výboru sympozia XVI. Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a příští rok na shledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis