Colours of Sepsis

15. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ Pediatrické sympozium

Pediatrické sympozium

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

jménem organizačního výborubych vás rád opět co nejsrdečněji pozvaljiž na XVI.sympozium„Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se uskuteční ve dnech 28.1. – 30.1.2019 v rámci „Coloursofsepsis 2019“ v Hotelu Clarion v Ostravě.

Na příští rok jsme po domluvě s Českou resuscitační radou (ČRR)na úvod „Coloursofsepsis“ zařadili certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady (EuropeanResuscitationCouncil - ERC) pro zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30 – 60minutách tzv. Europeanpediatricadvancedlife support - EPALS. Tento kurz se uskuteční již od 27. do 28.1.2019 (Ne-Po) v Hotelu Clarion a budetak předcházet „Coloursofsepsis“.O tento kurz byl již od prvních minut po potvrzení termínu a ještě před oficiálním zveřejněním enormní zájem a bohužel je již zcela obsazen. Bližší informace najdete také na stránkách ČRR.

 


Po letošním příznivém ohlasu „WORKSHOPŮ“ v nich budeme pokračovat i příští rok a opět budou probíhat od pondělí, to je od 28. do 29.ledna 2018. Od 29. do 30. ledna pak budou probíhat přednášky domácích a zahraničních kolegů. Kromě vyžádaných přednášek chceme i příští rok poskytnout prostor pro vaši aktivní účast.Snažili jsme se i tentokrát vybrat témata, která by vás zaujala, přinesla vám něco nového. I příští rok budeme přijímat postery do dětské sekce.

Hlavní témata

Hlavním tématem opět budesepse v dětském věku v první hodině, multiorgánové selhání u dětí nejen ve světle nové definice sepse,resuscitace u dětí a novorozenců , doporučení pro užití antikoagulancií v dětské intenzivní péči, jeden blok bude věnován Ketaminu.I příští rok se můžete těšit na panelové diskuze např. o délce KPR u dětí ( další budou upřesněny později).Součástí programu bude také blok dětské anestezie, kterábude věnována novorozeneckému období. Opět bude zařazen „Memoriál P.Gašparce“.Stejně jako každý rok, tak i v příštím roce chceme dát velkou pozornost kazuistikám.

Workshopy

Připravujeme pro vás 3 WORKSHOPY, které budou probíhat dne 29.ledna 2018. Maximální počet míst je omezen.Účast bude zpoplatněna částkou 750KČ na každý WORKSHOP. Plánujeme 3workshopy: dětské arytmie, ultrazvukový kurz pro kriticky nemocné děti a eliminační metody, podrobnosti a detaily budou uvedeny později.

Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových osobních kontaktů.

Aktivní účast

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na tyto adresy:

Termín přihlášek k aktivní účasti je do 31.12.2018.. O přijetí budete zpětně informování včetně toho, zda je váš příspěvek přijat mezi přednášky anebo do sekce POSTERŮ. Rozhodnutí je výhradně na organizačním výboru kongresu.


Jménem organizačního výboru sympozia XVI.Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a příští rok nashledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis