Colours of Sepsis

Registrační poplatek Colours of Sepsis

Registrační poplatky

Den mladých intezivistů 28.1.2019 1200 Kč

Zahraniční účastníci


V registračním poplatku jsou zahrnuty

 • jmenovka pro vstup do přednáškových místností a na výstavu firem
 • kongresové materiály
 • potvrzení o účasti
 • občerstvení v průběhu kongresu
Ukončení on-line registrace v případě naplnění kapacity účastníků – 15. 1. 2019

Upozornění

Platbu registračního poplatku je nutné uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou platbu – 31.12.2018 Po tomto termínu je úhrada registračního poplatku ve výši pozdní platby.

Způsob úhrady poplatku


Bankovní převod

Registrační poplatek společně s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši bankovním převodem před začátkem kongresu.

SANOPHARM CZ s.r.o.
UniCredit Bank Ostrava, č. ú.: 1002056213/2700
IBAN: CZ51 2700 0000 0010 0205 6213
SWIFT: BACX CZPP

 • Variabilní symbol: symbol Vám bude zaslán v e-mailu potvrzujícím on-line přihlášení – pozor na uvedení správné mailové adresy v přihlášce
 • Kopii dokladu o bankovním převodu pečlivě uschovejte - je dokladem pro registraci
Platba v hotovosti na místě

Platba proběhne na registračním místě v hotovosti nebo kartou.

Registrační místa

Clarion Congress Hotel Ostrava

 • 28. 1. 2019, 8.00-11.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
 • 29. 1. 2019, 07.30-16.00 hod.
 • 30. 1. 2019, 07.30-15.00 hod.
 • 31. 1.. 2019, 07.30-14.00 hod.
 • 1. 2.2019, 08.00 – 10.00 hod.

Storno poplatky

Pokud účastník písemně zruší svou účast nejpozději do 10. 1. 2019, vrátí organizátor uhrazenou částku bez storno poplatku, po tomto datu činí storno poplatek 100 % registračního poplatku.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis