Colours of Sepsis

Program Colours of Sepsis 19. ročník, 2017

Program Colours of Sepsis 2017

Hlavní program


Předběžný program je k dispozici v PDF v sekci ke stažení.


Sesterská sekce


Předběžný program je k dispozici v PDF v sekci ke stažení.


Pediatrické sympozium


Předběžný program je k dispozici v PDF v sekci ke stažení.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis