ÚTERÝ, 29.01.2019

Rubín

16. SYMPOZIUM „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

BALÍČEK OPATŘENÍ U SEPSE V PRVNÍCH 60 MINUTÁCH U DĚTÍ

Předsedající: M. Fedora (Brno), J. Köppl (Bratislava)

1-hour bundle: doporučení SSC 2018, SSC doporučení 2017 M. Fedora (Brno)

Protokolizovaná léčba u dětí se sepsí v praxi 2011 - 2014 J. Hřídel (Praha)

Ovlivňuje protokolizovaná léčba sepse u dětí outcome P. Dominik (Brno)

Musím stihnout všechny části balíčku do 60min? M. Vavřina (Brno)

PRO - CON: EARLY-GOAL DIRECTED THERAPY FOR FIRST HOUR

Pro: Protokolizovaná léčba J. Hřídel (Praha)

Con: Individualizovaná léčba M. Kratochvíl (Brno)

Panelová diskuse M. Fedora (Brno), J. Köppl (Bratislava), P. Dominik (Brno), J. Žurek (Praha), M. Kratochvíl (Brno), J. Hřídel (Praha)

KETAMIN U DĚTÍ - VYUŽÍVÁME JEHO POTENCIÁL?

Předsedající: L. Hess (Praha), P. Reimer (Ostrava)

Proč blok o Ketaminu? T. Zaoral (Ostrava)

Ketamin - historie, farmakologie, indikace P. Reimer (Ostrava)

Ketamin v experimentu a v klinice a jako “date rape drug” L. Hess (Praha)

Ketamin v pediatrické přednemocniční péči D. Blažek (Praha, Hořovice)

Ketamin v anestezii nejen u dětí I. Křikava (Brno)

Ketamin v pediatrické intenzivní a resuscitační péči S. Nosáľ (Martin)

Ketamin u novorozence – ano či ne? H. Wiedermannová (Ostrava)

Silver

WORKSHOP: KRVÁCENÍ A TROMBELASTOMETRIE: „BASIC AND ADVANCED“

(dopoledne „BASIC“., odpoledne „ADVANCED“)
Workshop je připraven ve spolupráci s ARO KN Liberec. Firma MEDISTA s.r.o. zapůjčila přístroje. Praktické vyzkoušení metody bude dle zájmu probíhat individuálně během přestávek

BLOK I. „BASIC“ - TROMBELASTOMETRIE PRO ZAČÁTEČNÍKY

ZÁKLADY TROMBELASTOMETRIE

Rotační trombelastometrie: základní principy
Typy vyšetření, možnosti a limitace metody
MUDr. P. Sedlák (Liberec)

ROTEM: algoritmy na analýzu křivek
Zavedení ROTEM do klinické praxe
MUDr. I. Zýková (Liberec)

LÉČBA ŽOK DLE TROMBELASTOMETRIE

Léčba ŽOK dle ROTEM: guidelines a review literatury MUDr. I. Zýková (Liberec)

Cílená léčba ŽOK koncentráty koagulačních faktorů dle ROTEM MUDr. I. Zýková (Liberec)

Klinické scénáře ŽOK: analýza trombelastometrických křivek MUDr. B. Paldusová (Liberec)


MEMORIÁL PETRA GAŠPARCE

Předsedající: T. Zaoral (Ostrava), J. Blatný (Brno)

Úvodní slovo T. Zaoral (Ostrava)

Profylaxe TEN u kriticky nemocných dětí: data nebo empirie ? J. Blatný (Brno)

Deep venous thrombosis in PICU G. Subramanian (Manchester,UK)

Panelová diskuze S. Nosáľ (Martin), M. Fedora (Brno), J. Köppl (Bratislava), J. Žurek (Bern, Praha), T. Zaoral (Ostrava)

ŽOK u dětí po 12 měsících – feedback J. Blatný (Brno), S. Nosáľ (Martin)

Interaktivní diskuze

ANESTEZIE NOVOROZENCE

Předsedající: B. Nedomová (Bratislava), P. Kenderessy (London, B. Bystrica)

Klíčové aspekty zajištění novorozenecké anestezie na pracovišti M. Ťoukálková (Brno)

Anestezie novorozence up to date 2019 J. Klučka (Brno)

Svodná anestezie u novorozenců “State of the art” P. Kenderessy (London, B. Bystrica)

Neurotoxicita anestetík u novorodencov B. Nedomová (Bratislava)

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP A DĚTSKÁ SEPSE

Předsedající: E. Krejčí (Ostrava), V. Adámková (Praha)

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Antibiotic stewardship v době vzrůstající rezistence bakterií k antibiotikům E. Krejčí (Ostrava)

Jak reálná je deeskalace ATB na dětské JIP? V. Adámková (Praha)

Antimicrobial stewardship - každodenní praxe v pediatrické intenzivní péči J. Žurek (Bern, Praha)

LÉČBA ANTIBIOTIKY U DĚTÍ S MOŽNOU MDR INFEKCÍ

Terapeutické monitorování meropenemu M. Turjap (Ostrava)

Teoretické možnosti léčby infekcí způsobených MDR G- bakteriemi O. Nedopílková (Ostrava)

Antibiotická léčba 18leté pacientky s cystickou fibrózou s použitím ceftolozan tazobaktamu P. Rozsíval (H.Králové)

VARIA

Předsedající: J. Žurek (Bern, Praha), I. Topolský (Bratislava)

Pristrojova podpora funkcie pečene u detí I. Topolský (Bratislava)

Plicní alveolární proteinóza jako možná příčina ARDS? J. Žurek (Bern, Praha)

Příběh jedné pneumonie T. Lischková (Havířov)

Nekrotizujúca enterokolitída v našom materiáli M. Pisarčíková (Košice)


WORKSHOP: KRVÁCENÍ A TROMBELASTOMETRIE: „BASIC AND ADVANCED“

(odpoledne „ADVANCED“)
Workshop je připraven ve spolupráci s ARO KN Liberec. Podpora firmy MEDISTA s.r.o. Praktické vyzkoušení metody bude dle zájmu probíhat individuálně během přestávek

BLOK II. „ADVANCED“ - TROMBELASTOMETRIE PRO POKROČILÉ, NOAC, AGREGOMETRIE A ZAJÍMAVÉ KASUISTIKY

ČÁST 1.

Interaktivní kasuistiky zajímavých krvácejících pacientů: z heliportu na operační sál a od koncentrátů koagulačních faktorů k masivnímu transfuznímu protokolu Příklady dalšího využití ROTEM MUDr. B. Paldusová (Liberec), MUDr. P. Sedlák (Liberec), MUDr. I. Zýková (Liberec)

ČÁST 2.

Krvácení a DOAC/NOAC: diagnostika a léčba MUDr. I. Zýková (Liberec)

ČÁST 3.

Základy agregometrie, antiagregancia MUDr. P. Sedlák (Liberec)

ČÁST 4.

Novinky v léčbě krvácení MUDr. P. Sedlák (Liberec)

Faktor XIII Tips and Tricks MUDr. I. Zýková (Liberec)

UKONČENÍ A ZHODNOCENÍ WORKSHOPU