STŘEDA, 30.01.2019

Rubín

16. SYMPOZIUM „AKTUALITY V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI“

NOVOROZENECKÁ INTENZIVNÍ A RESUSCITAČNÍ PÉČE

Předsedající: H. Wiedermannová (Ostrava), Z. Straňák (Praha)

Težké trauma novorozence L. Henzlová (Ostrava)

Detekce early onset of sepsis pomocí PCR J. Urbánek (Praha)

Naše zkušenosti s ECMO H. Spratková (Ostrava)

Diagnostická úskalí stanovení mozkové smrti u novorozence H. Burčková (Ostrava)

CPR U DĚTÍ - ROSC PO VÍCE NEŽ 20 MIN - PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ?

Předsedající: M. Nowaková (Ostrava), J. Djakow (Praha)

Jak je v ČR dlouhá KPR u dětí v přednemocniční péči J. Djakow (Praha, Hořovice)

How long should we continue CPR following cardiac arrest ? S. Playfor (Manchester, UK)

CPR – úloha týmu P. Štourač (Brno)

CPR – u dětí v mimořádných situacích, ultrazvuk u KPR dětí M. Nowaková (Ostrava)

E-CPR nejen u dětí J. Hřídel (Praha)

Panelová diskuze: Jak dlouho má trvat KPR u dětí? S. Playfor (Manchester, UK), M. Nowaková (Ostrava), J. Köppl (Bratislava) J. Djakow (Praha, Hořovice), P. Štourač (Brno)

SYMPOSIUM fa PFIZER
ZAVICEFTA – nové parenterální antibiotikum pro léčbu obtížně léčitelných gramnegativních infekcí

Předsedající: MUDr. V. Adámková (Praha)

Silver

WORKSHOP: INZERCE CVK A PICC POD UZV, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY K UMÍSTĚNÍ DISTÁLNÍHO KONCE KATÉTRU

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry (SPPK)
Podpora firem: MEDISYNER, 3M, Nimotech, s.r.o.

ÚVODNÍ TEORETICKÁ ČÁST

Představení Společnosti pro porty a permanentní katétry (SPPK) – novinky Prof. MUDr. J. Charvát, CSc., (Praha)

Možnosti výběru centrálních žilních vstupů MUDr. M. Kunderlík (Bratislava)

Navigace centrálních žilních vstupů MUDr. V. Maňásek (Nový Jičín)

Ošetřování centrálních žilních vstupů Mgr. K. Lisová (Praha)

PRAKTICKÁ ČÁST

Stanoviště 1

Zavedení PICC – tipy a triky (anatomie žil, výběr místa punkce, UZ navigace, luminizace PICC) MUDr. M. Kunderlík (Bratislava), R. Malinová (Nový Jičín)

Stanoviště 2

UZV navigace při kanylaci centrálních žil (výběr místa pro punkci, praktická inzerce, tunelizace katétrů) MUDr. V. Maňásek (Nový Jičín), MUDr. J. Čutora (Banská Bystrica)

Stanoviště 3

Navigační systémy pro umístění distálního konce katétru (UZV, EKG, echo, skia) MUDr. V. Chovanec (Hradec Králové), MUDr. M. Polák (Příbram)

Stanoviště 4

Převaz a proplach PICC a CVK (fixační systémy, krytí, metoda proplachu) Mgr. K. Lisová (Praha), K. Pavelková (Praha)

UKONČENÍ A ZHODNOCENÍ WORKSHOPU, PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ


AKTUALITY - SEKCE INTENZIVNÍ MEDICÍNY PŘI ČPS (SIMCPS)

SEPSE A MODS U DĚTÍ

Předsedající: M. Fedora (Brno)

MODS a sepse M. Fedora (Brno)

Epidemiologie a definice MODS J. Klučka (Brno)

Patofyziologie MODS T. Zaoral (Ostrava)

Etiologie MODS P. Leden (Praha)

Skórovací systémy MODS u dětí M. Kratochvíl (Brno)

Terapie MODS P. Dominik (Brno)

Panelová diskuse: MODS a sepse M. Fedora (Brno), P. Dominik (Brno), J. Köppl (Bratislava), M. Kratochvíl (Brno), P. Leden ( Praha)

SYMPOSIUM fa ABBOTT LABORATORIES

Předsedající: MUDr. I. Satinský (Havířov)

Svalová hmota u kriticky nemocných a možnosti jejího ovlivnění MUDr. J. Maňák, Ph.D., (Hr. Králové)

Klinické využití HMB MUDr. K. Bezděk (Nový Jičín)

ESPEN guidelines- nutriční podpora pro polymorbidní pacienty MUDr. J. Tomek


WORKSHOP: INZERCE CVK A PICC POD UZV, NAVIGAČNÍ SYSTÉMY K UMÍSTĚNÍ DISTÁLNÍHO KONCE KATÉTRU

Program připraven ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry (SPPK) Podpora firem: MEDISYNER, 3M, Nimotech, s.r.o.

ÚVODNÍ TEORETICKÁ ČÁST

Představení Společnosti pro porty a permanentní katétry (SPPK) – novinky Prof. MUDr. J. Charvát, CSc., (Praha)

Možnosti výběru centrálních žilních vstupů MUDr. M. Kunderlík (Bratislava)

Navigace centrálních žilních vstupů MUDr. V. Maňásek (Nový Jičín)

Ošetřování centrálních žilních vstupů Mgr. K. Lisová (Praha)

PRAKTICKÁ ČÁST

Stanoviště 1

Zavedení PICC – tipy a triky (anatomie žil, výběr místa punkce, UZ navigace, luminizace PICC) MUDr. M. Kunderlík (Bratislava), R. Malinová (Nový Jičín)

Stanoviště 2

UZV navigace při kanylaci centrálních žil (výběr místa pro punkci, praktická inzerce, tunelizace katétrů) MUDr. V. Maňásek (Nový Jičín), MUDr. J. Čutora (Banská Bystrica)

Stanoviště 3

Navigační systémy pro umístění distálního konce katétru (UZV, EKG, echo, skia) MUDr. V. Chovanec (Hradec Králové), MUDr. M. Polák (Příbram)

Stanoviště 4

Převaz a proplach PICC a CVK (fixační systémy, krytí, metoda proplachu) Mgr. K. Lisová (Praha), K. Pavelková (Praha)

UKONČENÍ A ZHODNOCENÍ WORKSHOPU, CERTIFIKÁTY