ČTVRTEK, 31.01.2019

Rubín

ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ

Předsedající: Doc. MUDr. R. Záhorec, CSc., (Bratislava), MUDr. Š. Krbila, Ph.D., (Nové Zámky)

Kardiogenetika v klinické praxi MUDr. J. Petřková, Ph.D. (Olomouc)

Použiti check point inhibitoru u kriticky nemocných Doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D., (Praha)

Proč je svalová relaxace tak (NE)POPULARní? Doc. MUDr. P. Štourač, Ph.D., (Brno)

Betablokátory v perioperační péči - dáme jim šanci na reparát? MUDr. P. Sukeník (Bristol, UK)

KONTROVERZE V LÉČBĚ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ - O ČEM SE HOVOŘÍ

Předsedající: plk. MUDr. T. Henlín (Praha), MUDr. I. Zýková (Liberec)

Čím zahajuji léčbu ŽOK aneb plazma kontra fibrinogen

Plazma PRO

Proč podávám v léčbě ŽOK u traumat jako první plazmu? … pohled přednemocniční péče MUDr. A. Truhlář, Ph.D., (Hr. Králové)

Proč podávám v léčbě ŽOK u traumat jako první plazmu? … pohled urgentního příjmu MUDr. J. Kočí, Ph.D., (Hr. Králové)

Plazma CON

Proč podávám v léčbě ŽOK u traumat jako první fibrinogen? … a nikdy nepodávám plazmu jako první MUDr. I. Zýková,(Liberec)

Podávání plné krve

Krev PRO

Plná krev plk. MUDr. M. Bohoněk, Ph.D., (Praha)

Proč chci podávat plnou krev? plk. MUDr. T. Henlín (Praha)

Krev CON

Proč plnou krev zřejmě nepotřebuji/nechci? MUDr. P. Sedlák (Liberec)

ODBORNÉ SYMPOSIUM fa ALEXION
TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE - VÝZNAM DIAGNOSTIKY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ A ZKUŠENOSTI Z KLINICKÉ PRAXE

Předsedající: MUDr. J. Gumulec (Ostrava)

Diagnostika a léčba trombotických mikroangiopatií MUDr. J. Gumulec (Ostrava)

Kazuistiky  z klinické praxe Doc. MUDr. P. Žák, Ph.D., (Hr. Králové), MUDr. J. Vachek (Praha)

Panelová diskuse MUDr. J. Gumulec (Ostrava), Doc. MUDr. P. Žák, Ph.D., (Hr. Králové), MUDr. J. Vachek (Praha)

Silver

WORKSHOP: PROTOKOL HYPO/HYPERNATREMIE V INTENZIVNÍ PÉČI

Program připraven ve spolupráci s Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP, Podpora firem: Edwards Lifesciences

Protokol hypo/hypernatremia v intenzivní péči
MUDr. V. Špatenková, Ph.D., (Liberec)

Praktický přehled základních pojmů a vztahů (efektivní osmolalita, hyponatremie, hypernatremie, renální funkční parametry)
- Efektivní osmolalita, hyponatremie, hypernatremie
- Renální funkční parametry

Diagnostický a terapeutický protokol hypo/hypernatremie v klinické praxi:
- CSWS (cerebral salt wasting syndrome)
- SIADH (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone)
- CDI (central diabetes insipidus)
- Ostatní příčiny hypo/hypernatremií

Prevence iatrogenních hypo/hypernatremií

Léky indukované hypo/hypernatrémie
PharmDr. M. Halačová, Ph.D., (Praha)

- nejčastější skupiny léčiv způsobující elektrolytové dysbalance sodíku
- patofyziologický mechanismus polékového rozvoje dysnatremií
- rizikové faktory pro rozvoj léky indukovaných dysnatremií
- incidence vzniku polékových hyponatremií a jejich řešení
- obsah Na+ v běžně používaných infuzních roztocích a intravenózně aplikovaných léčivech
- obsah osmoticky neidentifikovatelných částic v léčivech (etanol, etylenglykol, propylenglykol, manitol)


INTOXIKACE

Předsedající: Doc. MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha), MUDr. J. Rulíšek (Praha)

Intoxikace v ČR - jak šel rok 2018 MUDr. J. Hlušička (Praha)

Intoxikace CO MUDr. J. Cihlář (Praha)

Otrava houbami RNDr. J. Klán, CSc., (Praha)

Muchomůrka zelená Doc. MUDr. E. Kieslichová, Ph.D., (Praha)

Intoxikace a možnosti mimotělní podpory MUDr. J. Rulíšek (Praha)

JAK PROLOMIT ANABOLICKOU REZISTENCI

Předsedající: Doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D., (Zlín)., MUDr. J. Kozánek (Považská Bystrica)

Co je anabolická rezistence MUDr. J. Chvojka, Ph.D., (Plzeň)

Role cvičení MUDr. K. Galková, Ph.D., (Nitra)

Role nutriční podpory Doc. MUDr. F. Novák, Ph.D., (Praha)

Role farmakologické podpory MUDr. J. Maňák, Ph.D., (Hradec Králové)

HOT TOPICS IN INTENSIVE CARE

Moderators: J. Neiser (Ostrava), B. Stibor (Baden bei Wien, Austria)

Imaging and respiratory pathophysiology J.B. Borges (Uppsala, Sweden)


WORKSHOP: PROTOKOL HYPO/HYPERNATREMIE V INTENZIVNÍ PÉČI

Program připraven ve spolupráci s Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP. Podpora firem: Edwards Lifesciences

Praktický nácvik diagnostických a terapeutických postupů na připravených kazuistikách pod dohledem lektorek.

UKONČENÍ A ZHODNOCENÍ WORKSHOPU, CERTIFIKÁTY