PÁTEK, 01.02.2019

Rubín

WORKSHOP: JAK JEDNODUŠE NEMÍT „DIFFICULT DAY“

Vedoucí workshopu: MUDr. M. Otáhal (Praha), Doc. MUDr. P. Štourač, Ph.D. (Brno)

Workshop je připraven ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803-179X]

Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti MUDr. M. Otáhal (Praha)

Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, možnosti a algoritmy. Možnosti řešení (ne)očekávané DAM - videolaryngoskop a jiné hračky. MUDr. I. Křikava, Ph.D., (Brno)

Když to nejde jinak - fibrooptická intubace MUDr. T. Brožek (Praha)

Supraglotické zajištění dýchacích cest - laryngeální maska MUDr. T. Henlín (Praha)

Infraglotické zajištění dýchacích cest - koniotomie, BACT MUDr. M. Otáhal (Praha)

Intraoseální přístup MUDr. J. Kubalová (Brno)

Po teoretické části bude následovat praktický nácvik jednotlivých dovedností na modelech.

Silver

Neprobíhá žádný program.