Colours of Sepsis

Historie Colours of Sepsis 19. ročník

Ostrava 2017

Colours of Sepsis 2017

Many thanks for this excellent conference. The program, the atmosphere and the organization were superb. Bringing more than a 1000 participants together, inviting highly acclaimed international experts in this part of the world is not just a great professional achievement, but it has a great moral value as well. It helps to lift the spirits of critical care in Central and Eastern Europe. I wish you all the best for the future and many more Colours of Sepsis meetings!

Zsolt Molnar, Szeged, Hungary

COLOURS of SEPSIS

19. ročník Colours of Sepsis , který se konal od 7. do 10. 2. 2017 v Ostravě, byl tradičně sestaven MUDr. Romanem Kulou, CSc. na vysoké odborné úrovni. Celý kongres plně vystihuje název „Colours“ – barevná pestrost kongresu se netýkala jen formy prezentací - přehledné přednášky, setkání s experty, pro-con diskuse, panelové diskuse, symposia, workshopy, postery, ale i obsahu a rozsahu témat vztahujících se k intenzivní péči, kvalitou přednášejících, expertů různých odborností, a v neposlední řadě i velkým počtem účastníků a vystavovatelů. Přítomnost zahraničních odborníků, zejména ze Slovenska, organizační zajištění a příjemné prostředí kongresu významně ovlivnilo spontánnost kongresu a větší multioborovou diskusi. Celý kongres jsem vnímala velmi pozitivně a budu se těšit na další v roce 2018, protože tak jako každý rok Prof. Jean-Louis Vincent připravuje velmi kvalitní mezinárodní symposium intenzivní péče v Bruselu, tak u nás MUDr. Roman Kula, CSc. nám se svým týmem každý rok předkládá velmi kvalitní multioborové symposium intenzivní péče v Ostravě, a za to mu patří velké poděkování.

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. JIP neurocentra, Krajská nemocnice Liberec

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis