Colours of Sepsis

5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči Sesterská sekce

Sesterská sekce

Vážené kolegyně, kolegové,

při příležitosti XX. postgraduálního kursu Colours of Sepsis v Ostravě, který proběhne v termínu 30. 1. - 2. 2. 2018 si Vás za členy organizačního týmu dovoluji pozvat na již 5. ročník postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči. Také v  tomto ročníku budou prezentována aktuální témata v oblasti sepse v intenzivní péči z pohledu ošetřovatelké problematiky našich i zahraničních odborníků, které se budou týkat nejen dospělých, ale i pediatrických pacientů. Ústřední témata našeho setkání budou postupy prevence sepse v intenzivní péči, neurokognitivní péče o kriticky nemocné pacienty nebo kazuistiky těžkých ran v intenzivní péči. Vzhledem k mimořádnému ohlasu jsme také v tomto ročníku zařadili problematiku fyzioterapie v intenzivní péči. Dne 31. 1. 2018 budou probíhat workshopy věnované ošetřovatelské problematice v intenzivní péči.

 


Těšíme se na Vaši účast a vzájemnou komunikaci , která nám všem otevírá řadu možností, jak využít zkušenosti při péči o kriticky nemocné pacienty.

Jménem organizačního výboru 5. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči

Renáta Zoubková  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis