Colours of Sepsis

5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči Sesterská sekce

Sesterská sekce

Vážené kolegyně, kolegové,

přiblížil se čas našeho setkání při příležitosti XXI. postgraduálního kursu Colours of Sepsis v Ostravě, Za členy organizačního týmu si Vás dovoluji pozvat na již VI. ročník postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči, který se v předchozích obdobích těšil velkému zájmu příznivců intenzivní péče. Také v tomto ročníku budou prezentována aktuální témata našich i zahraničních odborníků v oblasti sepse v intenzivní péči z pohledu ošetřovatelké problematiky. Rádi bychom se věnovali aktuálním doporučením pro prevenci sepse v ošetřovatelské péči, zazní problematika dětské intenzivní péče a možností prevence nozokomiálních nákaz u dětí v kritických stavech. S ohledem na pozitivní ohlas s předchozích ročníků zařazujeme v rámci mezioborové spolupráce kazuistické rozbory pacientů v intenzivní péči z pohledu sestry, fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Dne 30.1.2019 budou probíhat workshopy tentokrát zaměřeny na význam nutrice v intenzivní péči, správné postupy s ohledem na prevenci katétrových infekcí a bariérových opatření při výskytu těžké infekce v podmínkách přednemocniční péče.

 


Těšíme se na Vaši účast, bohatou diskusi a věříme, že snad také příjemně strávený čas v Ostravě.

Jménem organizačního výboru VI. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči

Renáta Zoubková  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis