Colours of Sepsis

Ultrazvukové metody v intenzivní medicíně workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / Ultrazvukové metody v intenzivní medicíně

WORKSHOP: Ultrazvukové metody v intenzivní medicíně

Termín

Pondělí 28. ledna 2019, 08:00 – 19:00, Konferenční sál Gold
Úterý 29. ledna 2019, 08:00 – 18:30, Konferenční sál Gold
Maximální počet účastníků/1 den: 30
Cena: 1 den 2500,- Kč., celý workshop 4000,- Kč
Program ke stažení v PDF

Informace

Dovolujeme si Vás pozvat na pátý ročník kurzu využití ultrazvuku (UZ) v intenzivní medicíně. Spektrum témat se prolíná prakticky celou intenzivní medicínou, což odpovídá širokým možnostem použití UZ metod. Čekají Vás dva dny přednášek a praktických nácviků se zkušenými lektory v prostorách sálu Gold hotelu Clarion v Ostravě.

První den kurzu je určen nejen pro lékaře začínající s UZ, ale také pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti. Den bude zakončen echokardiografickým blokem včetně praktické ukázky anatomického modelu srdce ve vztahu k základním projekcím.

Druhý den bude zaměřen na echokardiografii, kdy bude kladen důraz na nácvik praktického vyšetřování na modelech.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že kurz dále prohloubí Vaše znalosti a především přinese zefektivnění péče o naše pacienty.


MUDr. Filip Burša, Ph.D., (Ostrava)
KARIM FN Ostrava - Poruba

Podpora firem

 • A. M. I.- Analytical Medical Instruments s.r.o.
 • Electric Medical Service, s.r.o.,

Organizační team workshopu

 • MUDr. R. Kula, CSc KARIM FN Ostrava
 • MUDr. F. Burša, Ph.D. KARIM FN Ostrava
 • MUDr. M. Kocián, Visual Medicine, Olomouc
 • MUDr. J. Pudich Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
 • MUDr. P. Kukla Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
 • MUDr. T. Jonszta, Ph.D. Ústav radiodiagnostický FN Ostrava
 • MUDr. M. Roubec, Ph.D. Neurologická klinika FN Ostrava
 • MUD. J. Varady KARIM FN Ostrava
 • MUDr. O. Pavlík Neurologické oddělení, Nem. Ostrava Vítkovice
 • MUDr. A. Grussmannová Ústav anatomie, LF Ostravské Univerzity

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis