Colours of Sepsis

Inzerce CVK a PICC pod UZV, navigační systémy k umístění distálního konce katétru workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / Inzerce CVK a PICC pod UZV, navigační systémy k umístění distálního konce katétru

WORKSHOP: Inzerce CVK a PICC pod UZV, navigační systémy k umístění distálního konce katétru

Termín 1

Středa 30. ledna 2019, 08:30 – 12:00, Konferenční sál Silver
Maximální počet účastníků: 32
Cena: 500,- Kč

Termín 2

Středa, 30. ledna 2019., 13:30 – 17:00., Konferenční sál Silver
Maximální počet účastníků: 32
Cena: 500,- Kč
Program ke stažení v PDF

Informace

Workshop má za cíl seznámit účastníky s bezpečnou kanylací žilního řečiště. Důraz je kladen na správný výběr žíly, místo punkce a způsob kanylace za ultrazvukové navigace v reálném čase. Především se zaměříme na inzerce klasických CVK a PICC. Budou představeny navigační systémy k umístění distální porce katétru jakožto nezbytné podmínky pro správnou funkci žilního vstupu. Budou definovány indikace pro volbu mezi CVK a PICC v intenzivní péči. Po úvodní hodinové části následuje dvouhodinová praktická část kurzu. Budou připravena 4 stanoviště, u kterých bude přítomno několik lektorů, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti s kanylacemi centrálních žil a ošetřováním žilních vstupů. Účastníci se vystřídají ve skupinkách postupně u všech stanovišť, kde budou mít možnost provést uzv vyšetření žilního systému na figurantech, provedení punkce žíly a inzerce katétrů (PICC, CVK) za uzv navigace v reálném čase na fantomech, k dispozici bude technické vybavení k ověření polohy katetrů, každý účastník se seznámí s možnostmi fixace katétrů bez nutnosti užití stehů a moderními trendy v krytí.


MUDr. Viktor Maňásek
vědecký sekretář SPPK


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis