Colours of Sepsis

CRRT U DĚTÍ - BASICS & „HANDS ON“ workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / CRRT U DĚTÍ - BASICS & „HANDS ON“

WORKSHOP: CRRT U DĚTÍ - BASICS & „HANDS ON“

Termín

Pondělí 28. ledna 2019, 10:30 – 13:00, Konferenční sál SILVER
Maximální počet účastníků: 12
Délka kurzu: 2,5 hodiny
Cena: celý workshop 750,- Kč

Informace

V praktickém WORKSHOPU zopakujeme teoretické základy důležité pro provádění dětských eliminací a rozdíly při srovnání s dospělými: týká se to indikací, cévních vstupů, volby metody, antikoagulace a nastavení technických parametrů s ohledem pro eliminační metody u kojenců, batolat i novorozenců. Stručně se zmíníme clearance v závislosti na setu, metodě a nastavených parametrech, jakož i o nutnosti úpravy medikace.

V druhé části se zaměříme na praktickou stránku: příklady kazuistik s rozhodováním o časné indikaci, volbě metody, volbě setu, primingu, setování přístroje, iniciální nastavení parametrů a řešení nejčastějších chyb a alarmů – „HANDS ON“.

Bude diskutována i nutnost zajištění nepřetržité (24/7) pohotovosti erudovaného personálu u těchto metod.

Lektoři workshopu jsou odborníci v dané problematice. Bude možné se přihlásit jen na jediný workshop, ale i na všechny workshopy dle počtu míst

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že workshop dále prohloubí Vaše znalosti v indikaci, volbě a provádění dětských eliminací


Lektoři: MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D. , Eliška Genarová


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis