Colours of Sepsis

Jak bezpečně provádět kontinuální eliminační metody se systémem OMNI workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / Jak bezpečně provádět kontinuální eliminační metody se systémem OMNI

WORKSHOP: Jak bezpečně provádět kontinuální eliminační metody se systémem OMNI

Termín

Úterý 29. ledna 2019, 13:15 – 17:45, Konferenční sál Antracit
Maximální počet účastníků: 20
Cena: Zdarma
Program ke stažení v PDF

Informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali na workshop, jehož cíle je získat základní orientaci v bezpečném provád kontinuálních eliminačních metod při akutním renálním selhání s použitím systému OMNI.

Na konci dne si odnesete konkrétní návody, jak bezpečně provádět kontinuální eliminační metody na základě reálných situací za pomoci systému OMNI. Na ukázkách procesu léčby si budete moci odpovědět např. na otázky spojené se správným načasováním (zahájením či nezahájením), cévními přístupy, volbou metody, principy regionální citrátové antikoagulace, atd. Kurz je určen pro lékaře a sestry pracující v intenzivní péči (ARO, JIP), z jejichž pohledu budou jednotlivá témata probírána. Srdečně vás zveme k účasti


  • MUDr. Ing. Jan Beneš
  • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
  • MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Jan Matuška, DiS.
  • B. Braun Medical


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis