Colours of Sepsis

Protokol Hypo/Hypernatremie workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / Protokol Hypo/Hypernatremie

WORKSHOP: Protokol Hypo/Hypernatremie

Termín

Čtvrtek 31. ledna 2019, 09:00 – 16:00, Konferenční sál Silver
Maximální počet účastníků: 20
Cena: 500,- Kč
Program ke stažení v PDF

Informace

Praktický workshop přináší přehled základních pojmů a vztahů jako jsou efektivní osmolalita, hyponatremie, hypernatremie a renální funkční parametry. Workshop je zaměřen na základní diferenciální diagnostiku dysnatremií: CSWS (cerebral salt wasting syndrome), SIADH (syndrom of inappropriate secretion of antidiuretic hormone), CDI (central diabetes insipidus) a ostatní příčiny dysnatremií. Diferenciální diagnostika s využitím renálních funkčních parametrů bude předvedena na stručných interaktivních klinických kazuistikách. Součástí workshopu bude také podrobně zpracovaná problematika iatrogenně navozených dysnatremií, zejména polékových.

Akce je pořádána Neurointenzivní sekcí ČSIM ČLS JEP, www.ncsim.cz

Podpora firem: Edwards Lifesciences


Prim. MUDr. Věra Špatenková, Ph.D., (Liberec)
JIP Neurocentra, Krajská nemocnice, Liberec


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis