Colours of Sepsis

Krvácení a trombelastometrie workshop

Úvod / Sepse Ostrava 2019 / Workshopy / Krvácení a trombelastometrie

WORKSHOP: Krvácení a trombelastometrie

Termín

Úterý 29. ledna 2019, 08:30 – 17:30, Konferenční sál Silver
Maximální počet účastníků: 30 (dle zájmu i více)
Cena: 500,- Kč
Program ke stažení v PDF

Informace

Workshop rotační trombelastometrie probíhá v Liberci již šest let. Na více než dvaceti kurzech se zde vystřídali lékaři z většiny větších a především fakultních nemocnic v České republice, účastní se i ho lékaři ze Slovenska a Německa.

Co workshop nabízí?

  • Základy trombelastometrie, její využití v praxi včetně „hands on practice“ s využitím ROTEM přístrojů, zapůjčených od firmy Medista s.r.o.
  • Použití trombelastometrie v léčbě život ohrožujícího krvácení a koagulopatie, její využití v intenzivní a perioperační medicíně.
  • Klinické scénáře s  interpretací trombelastometrických křivek.
  • Tipy na zavedení trombelastometrie do rutinního použití v nemocnici.
  • Základy agregometrie na přístroji Platelet.
  • Nová peroralní antikoagulancia a jejich diagnostika
  • A nově interaktivní kasuistiky krvácejících pacientů

Akce je pořádaná ve spolupráci s ARO KN Liberec. Přístroje ROTEM a PLATELET jsou zapůjčeny od firmy MEDISTA s.r.o.


MUDr. Ivana Zýková
ARO, Krajská nemocnice, Liberec


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.sepseostrava.cz
      facebook.com/sepseostrava

Colour of Sepsis