Postgraduální kurz SEPSE a MODS  

Colours of Sepsis – Sepse Ostrava

English
 

19. ročník Colours

 
   

 

Historie COLOURS

 

 

Organizačně technické zajištění akce

Sanopharm cz
 
 
7. - 10. února 2017
Clarion Congress Hotel Ostrava
Úvod Historie kurzu Fotogalerie Video Ke stažení Partneři Mapa Kontakty  

O Colours of Sepsis

Všeobecné informace

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě. Předsedou organizačního výboru je MUDr. Roman Kula, CSc. Od roku 2004 se akce koná pod záštitou Fakultní nemocnice v Ostravě, Česko-Slovenského fóra pro sepsi a od roku 2005 také pod záštitou odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Organizačně-technickému zajištění akce se od roku 2005 věnuje fy SANOPHARM CZ. Díky webmastru Petru Fismolovi jsou informace o akci stabilní součástí webových stránek Colours of Sepsis a webových stránek Česko-Slovenského fóra pro sepsi.

Místo konání Colours of Sepsis

Prvních pět ročníků akce se konalo v prostorách Fakultní nemocnice v Ostravě. Šestý a sedmý ročník se konal v prostorách Vysoké školy báňské v Ostravě. Osmý až čtrnáctý ročník se konal v prostorách hotelu Clarion v Ostravě. Jubilejní, 15. ročník akce se konal v prostorách Nové auly, VŠB-TU Ostrava. 16. až 18. ročník Colours se konal opět v prostorách hotelu Clarion v Ostravě

Historie Colours of Sepsis

Odborná akce, známá před tím pod názvem PG kurz Sepse a MODS, byla poprvé organizována v roce 1999. Zúčastnilo se jí sedmnáct posluchačů a odeznělo celkem deset přednášek. V průběhu dalších sedmnácti let se akce zúčastnilo celkem 8362 registrovaných účastníků. Přednášejícími na Colours jsou vesměs známi odborníci, zabývající se problematikou péče o kriticky nemocné pacienty. Od roku 2000 se akce účastní i přednášející a posluchači ze Slovenské republiky a od roku 2004 také špičkoví představitelé světové intenzivní medicíny. V roce 2003 bylo na půdě pátého ročníku PG kurzu Sepse a MODS kurzu založeno Česko-Slovenské forum pro sepsi (dále CSFS) s oficiální deklarací svého připojení k Barcelonské výzvě – dokumentu, kterým byla zahájená The Surviving Sepsis Campaign. Také na půdě kurzu byla v roce 2005 přednesena Výzva CSFS adresována České lékařské společnosti JEP a Slovenské lékařské společnosti k zahájení spolupráce s cílem naplnit obsah The Surviving Sepsis Campaign – snížit úmrtnost na těžkou sepsi o 25%. V roce 2013 byl PG kurz Sepse a MODS přejmenován na Colours of Sepsis a od roku 2014 je součástí této akce také Postgraduální kurz sester v intenzivní péči. Od roku 2002 vychází z akce sborník prezentací na DVD nosiči, který je obohacen o zvukový záznam všech prezentací. DVD sborník vychází díky spolupráci s fa Astra-Zeneca Czech Republic s.r.o.

Počet přednášejících

RokCelkemZ toho SR
199990
200080
200180
2002155
20033112
20045216
20055617
20068614
200710224
200810717
200912918
201012017
201111619
201212511
201313113
201414318
201520640
201624847

Počet účastníků celkem

RokCelkemZ toho SR (jiné země EU)
1999170
2000191
2001214
20025014
20038434
2004246103
200525284
200631570
200738298
2008457110
2009465117 (4)
2010468116
2011451132
201246698
201347291
2014635114
20151077178
20161331195

Podpora Colours of Sepsis

18. ročník Colours of Sepsis podporovali:

 • V.I.P. Partner
 • Astellas Pharma s.r.o.

Generální partneři

 • B. Braun Medical s.r.o.
 • Fresenius Kabi s.r.o. a Fresenius Medical Care – CR, s.r.o.

Hlavní partneři

 • AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
 • BAXTER CZECH s.r.o.
 • CSL Behring s.r.o.
 • Pfizer, spol. s r.o.

Partneři

 • Merck Sharp & Dohme s.r.o.
 • Nestlé Česko s.r.o.
 • Novo Nordisk s.r.o.
 • Nutricia a.s.

Vystavovatelé

 • Abbott Laboratories, s.r.o.
 • Alere s.r.o.
 • A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
 • Amomed Pharma GmbH
 • Apotex (ČR), spol. s r.o.
 • Aspen Europe GmbH
 • ASQA a.s.
 • BARD Czech Republic, s.r.o.
 • BIOMEDICA ČS, s.r.o.
 • Covidien ECE s.r.o.
 • DAHLHAUSEN CZ spol. s r.o.
 • Dräger Medical s.r.o.
 • Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
 • Ever Neuro Pharma, GmbH
 • GPS Praha spol. s r.o.
 • Grada Publishing, a.s.
 • GRIFOLS s.r.o.
 • Hartmann – Rico a.s.
 • CHEIRÓN a.s.
 • Chiesi CZ s.r.o.
 • IMEDEX s.r.o.
 • Intersurgical, s.r.o.
 • LHL s.r.o.
 • LINET spol. s r.o.
 • MEDESA s.r.o.
 • MEDIFINE a.s.
 • MEDIFORM, spol. s r.o.
 • Medindex spol. s r.o.
 • medisap s.r.o.
 • MediSyner s.r.o.
 • Medsol, s.r.o.
 • Octapharma CZ s.r.o.
 • Orion Pharma s.r.o.
 • POLYMED medical CZ, a.s.
 • PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.
 • ROCHE s.r.o.
 • Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
 • S&T Plus s.r.o.
 • Teleflex Medical s.r.o.
 • 3M Česko spol. s r.o.
 • VALOSUN a.s.
 • VBM – lékařská technika, spol. s r.o.
 • VYGON
 • Werfen Czech s.r.o.

Mediální partneři


 


 

Za podporu patří všem firmám poděkování.

Plány do budoucna

Devatenáctý ročník Colours of Sepsis si zachová postgraduální charakter. Aktivity v průběhu akce budou tradičně obsahovat „Postgraduální přednášky“, "Pro-Con diskuse", "Setkání s experty", "Výukové lekce", "Panelové diskuse", "Sekce posterů", "Firemní symposia", „Workshopy“ a bloky přednášek s názvy "Základy pro intenzivní medicínu", „Základy nutriční podpory u kriticky nemocných pacientů“ a „Základy klinické mikrobiologie pro intenzivisty“. Součástí akce bude 14. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ a „ 4. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči“. Potěšující správou je snaha o další rozšíření počtu přednáškových bloků organizovaných sekcemi intenzivní péče odborných lékařských společností ČLS JEP a SLS. Také se předpokládá bohatá účast zahraničních přednášejících, zejména s řad odborníků, kteří se podílí na národních edukačních programech o sepsi a multiorgánovém selhání. Městem konání bude tradičně Ostrava. Místem konání bude nově zrekonstruovaný Clarion Congress Hotel Ostrava. Termín konání je stanoven na 7.-10. únor 2017. Organizačně-technické zajištění kurzu poskytne tradičně fa SANOPHARM CZ.